Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

6303 3c8d
pieprzicynamon
"(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało"
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viaxvcth xvcth

August 16 2019

3519 96fb
Reposted fromkniepuder kniepuder vianutt nutt
pieprzicynamon
7928 6552 500
Reposted fromzie zie vianutt nutt
pieprzicynamon
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt
pieprzicynamon
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
pieprzicynamon
0521 0b6c 500
James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromkillme killme viainsanedreamer insanedreamer
6986 31f4
pieprzicynamon
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

August 07 2019

9012 2f96 500
pieprzicynamon
pieprzicynamon
4848 cf44 500
pieprzicynamon
4646 4be3 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viabananowo bananowo
pieprzicynamon
1478 20a1 500
pieprzicynamon
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
3877 73e6 500
Reposted fromfurie furie viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
5136 92c0 500
pieprzicynamon
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
pieprzicynamon
9599 ea8c 500
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl