Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

pieprzicynamon
Nawiasem mówiąc, pamięć to osobliwa rzecz. Ponieważ niektóre wspomnienia coraz bardziej się zamazują. Problem ze zdolnością pamiętania wszystkiego polega na tym, że wcale nie pamięta się dokładnie wszystkiego.
Z czasem niektóre wspomnienia coraz trudniej wydobyć na światło dzienne. Inne rozpadają się na kawałki. (...) Z kolei złe wspomnienia nie lubią odchodzić. Te najokropniejsze nie chcą się zamazać. Czają się i wpełzają do głowy w najbardziej nieodpowiednich momentach. Nawiedzają w środku nocy.

W tym, kurwa, cały problem.
— "Wczoraj' F.Yap
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
pieprzicynamon
4446 91fc 500
Reposted fromlebowski lebowski
pieprzicynamon
4476 9b37 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc
pieprzicynamon
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
pieprzicynamon
4569 1d0c 500
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
pieprzicynamon
4572 5aa3 500
mgła znad smoleńska zniknęła pałac
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
pieprzicynamon
4584 676d 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
pieprzicynamon
4614 e262 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
pieprzicynamon
4727 24b3
Reposted fromteijakool teijakool
pieprzicynamon
4754 a5f6 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess
pieprzicynamon
Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum – Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałaś, więc jeśli widzisz, że on do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli.
— Rafał Wicijowski - "Oczami mężczyzny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 09 2018

pieprzicynamon
3469 45c3 500
Reposted frommassivejack massivejack
pieprzicynamon
3473 88c3 500
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata
pieprzicynamon
3522 326a
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
pieprzicynamon
3523 3aab
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
pieprzicynamon
3534 481e
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
pieprzicynamon
3535 1625
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
pieprzicynamon
3543 e393 500
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
pieprzicynamon
3563 dcad
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
pieprzicynamon
3565 6664
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl