Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

pieprzicynamon
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
5111 d4ce 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
9000 6b24 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
8103 d8a9
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
2464 be84

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
Jakże będę umierać, kiedy nie żyłam ja wcale?
— Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viaxvcth xvcth

July 10 2018

pieprzicynamon
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainsanedreamer insanedreamer

June 28 2018

pieprzicynamon
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated vianutt nutt
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

June 22 2018

pieprzicynamon
6473 d9b0 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic vianutt nutt
pieprzicynamon
7992 7379
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer

June 04 2018

pieprzicynamon
8834 af8c 500
bizarreart1
Reposted fromPoranny Poranny vianutt nutt

April 25 2018

pieprzicynamon
6929 47a9
Reposted fromolaosa olaosa vianutt nutt

April 02 2018

pieprzicynamon
9884 f90e
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus

March 31 2018

pieprzicynamon
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
pieprzicynamon
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl