Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

pieprzicynamon
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth

February 01 2019

pieprzicynamon
2777 e162 500
Reposted fromzciach zciach viamihoshi mihoshi
pieprzicynamon
7310 2715 500
Reposted fromMtsen Mtsen vianiedoskonalosc niedoskonalosc
pieprzicynamon
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
pieprzicynamon
6793 7670
Reposted frommatuszczak matuszczak viamhsa mhsa
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamhsa mhsa

January 31 2019

pieprzicynamon
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viainsanedreamer insanedreamer

January 29 2019

pieprzicynamon
pieprzicynamon
0187 b516
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianutt nutt
pieprzicynamon
4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianutt nutt
pieprzicynamon

23 Emotions people feel, but can’t explain

from iheartintelligence.com (via lovedbythesavior):

 1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
 2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive and vulnerable.
 3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
 4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
 5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
 6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
 7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now abandoned and quiet.
 8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like.
 9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
 10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
 11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos already exist.
 12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
 13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
 14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
 15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.
 16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it.
 17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
 18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from your awareness.
 19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
 20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
 21. Liberosis: The desire to care less about things.
 22. Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
 23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.
Reposted frommr-absentia mr-absentia vianutt nutt
pieprzicynamon
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl vianutt nutt
pieprzicynamon
9933 1f65
Reposted fromgrarzynka grarzynka viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
0178 df20 500
Reposted fromoll oll vianutt nutt
pieprzicynamon
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianutt nutt
pieprzicynamon
1282 46b8 500
Reposted fromregcord regcord vianutt nutt
pieprzicynamon
4739 1648
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vianutt nutt
pieprzicynamon
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianutt nutt
pieprzicynamon
"Im był starszy tym bardziej się zamykał w sobie, ja myślę że nastąpiło takie... wygaszanie świateł, w sensie psychicznym oczywiście. On zamykał sobie kolejne drzwi. Sprawy które go bawiły, które trzymały go przy życiu, które sprawiały że on był wesołym kolegą - przestawały mieć znaczenie".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl