Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

pieprzicynamon
4955 19d4 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
pieprzicynamon
6175 c679
Chryste... :F
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viadivi divi
pieprzicynamon
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianutt nutt
pieprzicynamon
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
pieprzicynamon
6235 17b8 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
9261 19ae 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viadivi divi
pieprzicynamon
8727 9232
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadivi divi
pieprzicynamon
8600 86b7 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadivi divi
pieprzicynamon
7946 0723 500
Reposted froms3 s3 viadivi divi
pieprzicynamon
8780 9671 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadivi divi
pieprzicynamon
pieprzicynamon
pieprzicynamon
pieprzicynamon
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
pieprzicynamon
pieprzicynamon
pieprzicynamon
8779 7ba5 500
pieprzicynamon
5451 2d74
pieprzicynamon
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl