Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

pieprzicynamon
1487 ee21 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
pieprzicynamon
8615 0986
Reposted fromTamahl Tamahl viadivi divi
pieprzicynamon
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viaxvcth xvcth
pieprzicynamon
7352 5529 500
Reposted fromregcord regcord viadivi divi

November 22 2019

pieprzicynamon
7785 699b 500
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi

November 10 2019

pieprzicynamon
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
pieprzicynamon
7076 22ee 500
Reposted fromkrzywda krzywda viadivi divi

November 05 2019

pieprzicynamon
0270 ebed 500
Reposted fromgaf gaf viadivi divi

October 18 2019

pieprzicynamon
0987 e1bf 500
pieprzicynamon
2051 2cfd 500
Reposted fromexistential existential viadivi divi
pieprzicynamon
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viadivi divi
pieprzicynamon
6598 ec43 500
Reposted fromdeszcz deszcz viapanimruk panimruk
pieprzicynamon
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viapanimruk panimruk

September 22 2019

pieprzicynamon
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
pieprzicynamon
9667 9168 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viadivi divi
pieprzicynamon
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
5383 336a 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
pieprzicynamon
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
pieprzicynamon
0203 5507 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
pieprzicynamon
0424 5bd1 500
Didn't stand up
Reposted fromikari ikari viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl