Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

pieprzicynamon
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
pieprzicynamon
pieprzicynamon
0127 bbd6 500
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianutt nutt
pieprzicynamon
5172 8a10 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianutt nutt
pieprzicynamon


(1) President Abraham Lincoln, who had depression
(2) Writer Virginia Woolf, who had bipolar disorder
(3) Artist Vincent Van Gogh, who had bipolar disorder
(4) Writer Sylvia Plath, who had depression
(5) Mathematician John Nash (from A Brilliant Mind), who had schizophrenia
pieprzicynamon
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer

July 31 2018

pieprzicynamon
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viainsanedreamer insanedreamer
2651 7ce1
Reposted fromkattrina kattrina viainsanedreamer insanedreamer

July 27 2018

pieprzicynamon
8945 6179 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota vianutt nutt
1624 b9c8
pieprzicynamon
8734 8934 500
pieprzicynamon
9441 f9ca
pieprzicynamon
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

July 22 2018

pieprzicynamon
2976 2096 500
Reposted fromoll oll vianutt nutt
pieprzicynamon
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
3260 20c7 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer

July 16 2018

pieprzicynamon
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon
5111 d4ce 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl