Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

pieprzicynamon
0987 e1bf 500
pieprzicynamon
2051 2cfd 500
Reposted fromexistential existential viadivi divi
pieprzicynamon
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viadivi divi
pieprzicynamon
6598 ec43 500
Reposted fromdeszcz deszcz viapanimruk panimruk
pieprzicynamon
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viapanimruk panimruk

September 22 2019

pieprzicynamon
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
pieprzicynamon
9667 9168 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viadivi divi
pieprzicynamon
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
5383 336a 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
pieprzicynamon
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
pieprzicynamon
0203 5507 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
pieprzicynamon
0424 5bd1 500
Didn't stand up
Reposted fromikari ikari viadivi divi
pieprzicynamon
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
pieprzicynamon
9543 2f0c
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viadivi divi
pieprzicynamon
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi
pieprzicynamon
1300 09b5 500
Reposted fromjpingus jpingus viadivi divi
pieprzicynamon
8626 a7a3
Reposted fromxawery xawery viadivi divi
pieprzicynamon
8958 faf7 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
pieprzicynamon
6015 e0ab 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viadivi divi
pieprzicynamon
8003 3068
Reposted frompampunio pampunio viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl