Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

pieprzicynamon
pieprzicynamon
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viainsanedreamer insanedreamer
pieprzicynamon

January 13 2020

pieprzicynamon
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
pieprzicynamon
8534 9c18 500
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
pieprzicynamon
pieprzicynamon
0925 fdfc 500
Reposted fromnutt nutt viapanimruk panimruk

January 10 2020

pieprzicynamon
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viadivi divi

January 06 2020

pieprzicynamon
3577 3677 500
Reposted fromexistential existential viapanimruk panimruk
pieprzicynamon
5186 5cb1 500
Reposted fromoffcourse offcourse viadivi divi
pieprzicynamon
5663 aac3 500
Reposted frommangoe mangoe viadivi divi
pieprzicynamon
6225 3324 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
pieprzicynamon
9181 cf11 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viadivi divi
pieprzicynamon
5629 6c49 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadivi divi
pieprzicynamon
6705 b204 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
pieprzicynamon
Mimo pozorów znosiłam to bardzo ciężko, na zmianę walcząc z poczuciem straty, nienawiści i porażki, a miks tych uczuć doprowadził mnie niemal na skraj depresji. Stałam nad przepaścią, machając rękami, bo coś, czego nie potrafiłam zidentyfikować, trzymało mnie za skraj bluzki i odciągało do tyłu. Patrzyłam w pustkę, a pustka patrzyła we mnie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
pieprzicynamon
9944 da3b 500
Athena Farrokhzad - „Cykl biały"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
pieprzicynamon
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viadivi divi
pieprzicynamon
9516 0e4a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi

January 01 2020

pieprzicynamon
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl